nsi nobel sport blond logo

buckshot

BUCKSHOT & SLUGS > BUCKSHOT > BUCKSHOT HP LAW ENFORCEMENT

BUCKSHOT HP LAW ENFORCEMENT

High Performance shotshells for personal defense or game hunting.

technology hp high velocity
CODEGAUGEBRASSITEM N°.NAMEOZ OF SHOTSHOT #VELOCITY - FPSDRAM EQ.
940305712 – 2 3/4” 16mm ANS1200BK10Buckshot Law Enforcement12 pellets00Buck 1290 fpsMAX
940305812 – 2 3/4” 16mm ANS124BK10Buckshot Law Enforcement27 pellets4Buck 1325 fpsMAX